За запитвания за реклама в HotArena.net пишете ни на [email protected]
 

УСЛОВИЯ, РЕД И ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 26 МАРТ 2017 Г.  ЦЕНИТЕ НЕ НАДВИШАВАТ СРЕДНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ. УСЛОВИЯТА, РЕДА И ТАРИФАТА СА  ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ “hotarena.net” – предоставящ онлайн новинарски услуги към дата 24.09.2016 г.на „ХОТ АРЕНА“ ООД, ЕИК: 202364150, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Краище №1, представлявано от Русислав Грозданов Димитров и Светослав Владимиров Кантарджиев – Управители в качеството на доставчик на медийна услуга, като собственик на интернет сайта “hotarena.net” – предоставящ онлайн новинарски услуги.Платена публикация/ хроника, събитие, обръщение, послание/ в сайта hotarena.net - 500 лв.
Публикуване на предизборен спот в сайта hotarena.net - 500 лв. на ден
Предоставяне на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта hotarena.net – 250 лв. на ден
Изработка на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта hotarena.net – 500 лв.